≡ Menu

Slovar

Slovar se nanaša na kriptovalute in tehnologijo veriženja blokov, zato slovar razlaga pomen besed na tem področju in se lahko razlikuje od splošnega prevoda.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


#

51% attack – 51% napad
V primeru, da več kot polovico računalniške moči ali “hash rate” nadzoruje ena oseba ali ena skupina, potem je to 51% napad.


A

airdrop – airdrop
Marketinška kampanija, kjer občinstvu razdelijo določeno število žetonov.

altcoin – alternativni kovanec
Altcoin je krajše za Alternative Coin. Vsi kovanci, razen Bitcoina so Altcoini.

API (Application Programming Interface) – vmesnik za programiranje aplikacij
APIji določajo, kako naj delujejo komponente programske opreme, na primer, katere podatke uporabiti in kakšne ukrepe je potrebno sprejeti.

ATH (All Time High) – najvišja tržna vrednost
Najvišja točka v ceni, ki jo je dosegla kriptovaluta, skozi celotno zgodovino.

ask price – ponudbena cena
Najnižja cena, ki jo je prodajalec pripravljen sprejeti.

ATL (All Time Low) – Najnižja tržna vrednost
Najnižja točka v ceni, ki jo je dosegla kriptovaluta, skozi celotno zgodovino.


B

bagholder
Investitor, ki drži večje število določenih kovancev, ne glede na gibanje cene.

bear, bearish – medved
Bear je nekdo, ki verjame, da se bo cena določeni kriptovaluti v daljšem obdobju zniževala. Takšni osebi rečemo tudi, da je “bearish” glede cene določene kriptovalute ali celotnega trga.

bear trap – medvedja past
Medvedja past pomeni, da ko naraščujoči trend začne kazati spremembo smeri trenda, se obrne in nadaljuje naraščujoči trend.

BEP-2 (Binance Chain Tokenization Standard) – BEP-2
Tehnični standard za žetone na Binance Chain verigi blokov.

BEP-20 – BEP-20
BEP-20 je standard žetona Binance Smart Chain, ustvarjen z namenom razširitve ERC-20.

bid price – ponudbena cena
Ponudbena cena je cena, za katero je nekdo pripravljen kupti določeno kriptovaluto.

block – blok
Blok je sestavni del verige blokov. Predstavljamo si lahko datoteko, v kateri so shranjene transakcije za določeno časovno obdobje.

blockchain – veriga blokov
Veriga blokov je sistem porazdeljene knjige. Zaporedje blokov ali enot digitalnih informacij, shranjenih zaporedno v javni bazi podatkov. Osnova za kriptovalute.

blockchain 1.0 – veriga blokov 1.0
Prva generacija tehnologije veriženja blokov je bila temeljila na kriptovalutah in decentralizaciji.

blockchain 2.0 – veriga blokov 2.0
Druga generacija tehnologije verige blokov je temeljila na pametnih pogodbah in poslovnih aplikacijah.

blockchain 3.0 – veriga blokov 3.0
Tretja generacija je trenutno zadnja verzija in temelji na globalnem, institutionalnem in podjetniškem sprejetju.

bull, bullish – bik
Bull je oseba, ki je optimistična in prepričana o rasti cene določene kriptovalute. Takšni osebi rečemo tudi, da je “bullish” glede cene kriptovalute.

bull trap – bikovska past
Bikovska past pomeni, da ko se padajoči trend začne popravljati in kazati spremembo smeri trenda, se obrne in nadaljuje padajoči trend.

burned – zažgano
Kovanci ali žetoni se štejejo za “zažgane”, v primeru da so bili trajno in namerno odstranjeni iz obtoka, kar pomeni da se je maksimalna zaloga zmanjšala za število zažganih kovancev.


C

candlesticks – svečke
Japonske svečke v grfih se uporabljajo za tehnično analizo trga in prikazujejo spremembo v ceni. Znane tudi kot “candels”.

capitulation – kapitulacija
Je proces prodaje kriptovalut z znatno izgubo, zaradi izgube upanja ali prepričanja, da bo cena še kdaj narasla.

centralized – centralizirano
Centralizirana struktura pomeni eno samo vozlišče ali več manjših povezanih med sabo in pod nadzorom ene osebe ali podjetja.

CEX (Centralized Exchange) – centralizirana menjalnica
Je tip kripto menjalnice, ki je pod nadzorom podjetja in deluje na centraliziranem strežniku.

coin – kovanec
Beseda kovanec se nanaša na kriptovaluto, ki deluje neodvisno.

cold storage – hladna hramba
Shranjevanje kriptovalut na naprave, ki niso povezane s spletom. To so papirne denarnice, USB ključi, strojne (hardware) denarnice in računalniki brez internetne povezave.

cold wallet – hladna denarnica
Denarnica za kriptovalute, ki spada med hladno hrambo, kar pomeni, da ni povezana s spletom.

confirmation – potrditev
Potrditev je merilo, ki pove koliko blokov je dejansko minilo, odkar je bila transakcija dodana v verigo blokov.

cryptocurrency – kriptovaluta
Je digitalna valuta, ki uporablja kriptografijo, da zaščiti svoje aktivnosti.


D

DAO (Decentralized Autonomous Organizations) – decentralizirane avtonomne organizacije
Temeljijo na nizu računalniško določenih pravil in pametnih pogodbah.

dApp (Decentralized Application) – decentralizirana aplikacija
Je aplikacija, ki deluje na omrežju verige blokov.

dead coin – mrtev kovanec
Kriptovaluta, ki ne obstaja več.

decentralized – decentralizirano
Decentralizacija se nanaša na lastnost sistema, v katerem vsa vozlišča in akterji delujejo uskaljeno, da bi dosegli skupen cilj.

DeFi (Decentralized Finance) – decentralizirane finance
Finance, ki temeljijo na tehologiji veriženja blokov in so alternativa tradicionalnim, centraliziranim oblikam finančnih storitev.

DEX (Decentralized Exchange) – decentralizirana menjalnica
P2P izmenjava žetonov med uporabniki. Omogoča trgovanje s kriptovalutami brez posrednika in deluje na tehnologiji veriženja blokov.

DLT (Distributed Ledger Technology) – tehnologija razdeljene knjige
Je baza podatkov, ki si jo deli več udeležencev na več mestih. To je osnovno delovanje tehnologije veriženja blokov.

double-spend – dvojna poraba
Možnost, da se kriptovaluta porabi dvakrat.


E

ERC-20 – ERC-20
Žetoni narejeni in uporabljeni izključno na Ethereum omrežju.

ERC-721 – ERC-721
Žetonski standard za nezamenljive žetone (NFT) na Ethereum omrežju.

encryption – šifriranje
Šifriranje je postopek, kjer informacije potanejo zaporedni niz črk in številk.

ether – eter
Ether je način plačila, ki se uporablja v Ethereum omrežju.

EIP (Ethereum Improvement Proposal) – predlog izboljšave Ethereuma
Opisuje standarde za Ethereum s specifikacijami protokolov, API odjemalcev in standarde pogodb.


F

faucet – pipa
Sistem nagrajevanja uporabnikov s kriptovalutami za dokončanje manjših nalog, ogled reklame, preizkus aplikacije,…

fee – pristojbina
Je znesek, katerega moramo plačati, če želimo opraviti transakcijo, izvršiti pametno pogodbo, kupiti/prodati kriptovaluto,…

FOMO (fear of missing out) – strah pred zamudo
Kratica, ki pomeni “strah pred zamudo”.

fork – vilica
Ustvarijo nadomestno različico verige blokov, pri čemer obe verigi blokov delujeta hkrati.

FUD (fear, uncertainty, and doubt) – strah, negotovost dvom
Kratica, ki pomeni strah, negotovost in dvom. To je strategija vplivanja na določeno kriptovaluto ali trg nasplošno, s širjenjem lažnih, zavajujočih in negativnih informacij.


G

gain – dobiček
Nanaša se na povečanje vrednosti ali dobiček

gas – gas
Je gorivo omrežja Ethereum za merjenje računalniškega napora pri izvajanju transakcij, pametnih pogodb ali za decentralizirane aplikacije.

gem – dragulj
Je izraz za manj znani kovanec z nizko tržno kapitalzacijo (low-cap coin), ki je podcenjen ali ima ogromen potencial.

genesis block – geneza blok
Prvi blok podatkov, ki je obdelan in potrjen, da se ustvari nova veriga blokov.

governance – upravljanje
Pri kriptovalutah je opravljanje s projektom v rokah ljudi ali organizacije, ki imajo pooblastila za odločanje v zvezi s projektom.

governance token – žeton upravljanja
S tem žetonom lahko investitorji glasujejo o odločitvah, ki vplivajo na ekosistem.

gwei – gwei
Se uporablja pri določanju stroškov plina (gas) pri transakcijah v Ethereum omrežju.


H

hardare wallet – strojna denarnica
Je v fizični obliki in je ponavadi podobna USB klučem ali pametnim telefonom. Znane so tudi kot hladne (cold) denarnice in nudijo višjo zaščito kriptovalut.

hash – zgoščevanje
Je izhodni rezultat algoritma za zgoščevanje, ki ustvari edinstven niz s fiksno dolžino za šifriranje in zaščito podatkov.

hash rate – stopnja zgoščevanja
Stopnja zgoščevanja je merska enota za merjenje računalniške moči, ki jo porabi omrežje za neprekinjeno delovanje.

HODL (Hold on for dear life) – drži za celo življenje
Izraz je zaslovel na Bitcoin forumu zaradi tiskarske napake. Gre za naložbo, katera se drži dlje časa, ne glede na gibanje cene.

hot wallet – vroča denarnica
Vroča denarnica je povezana s spletom in ima večjo verjetnost vdora od hladne denarnice, ki ni povezana s spletom.


I

IBO (Initial Bounty Offering) – začetna ponudba nagrad
Način zagona projekta, kjer ljudje namesto denarja, prispevajo svoje znanje.

ICO (Initial Coin Offering) – začetna ponudba kovancev
Je vrsta množičnega financiranja, ki uporablja kriptovaluto kot sredstvo za zbiranje kapitala.

IDO (Initial DEX Offering) – začetne DEX ponudbe
Alternativa začetni ponudbi kovancev (ICO), ki se odvija na decentralizirani menjalnici (DEX).

IEO (Initial Exchange Offering)
Vrsta množičnega financiranja, kjer kripto projekti zbirajo sredstva na centralizirani menjalnici (CEX).

ITO (Initial Token Offering) – začetna ponudba žetonov
Podobno kot javna prodaja kovancev, vendar povdarek na žetonih s programsko opremo ali za uporabo v ekosistemu.


J


K

KYC (Know Your Customer) – Spoznaj svojo stranko
Spoznaj svojo stranko je način prverjanja identitete, ki ga opravljajo trgovalne platforme in kripto borze.


L

ledger – knjiga
Zapis o finančnih transakcijah, ki ga ni možno spremeniti, le dodajati nove transakcije.

leverage – vzvod
Pri vzvodu si trgovec kapital izposodi od posrednika, kar mu omogoča veliko večjo trgovalno moč, kot to dovoljuje njegov kapital.

long – dolga pozicija
Long ali dolgo pozicijo odpremo, kadar pričakujemo, da bo cena kriptovalute zrasla in bomo prodali po višji ceni.


M

mainnet – glavna mreža
Neodvisna veriga blokov, ki deluje na svojem omrežju s svojo tehnologijo in svojimi protokoli.

market capitalization/market cap/MCAP – tržna kapitalizacija
Skupna tržna kapitalizacija določene kriptovalute. Je tudi eden izmen načinov za določanje velikosti projekta.

max supply – maksimalna zaloga
Maksimalna zaloga kovancev, ki bo kdajkoli v obtoku.

metaverse

miners – rudarji
Rudarji so tisti, ki prispevajo računalniško moč za delovanje verige blokov. Rudarimo lahko doma za hobi, obstajajo pa tudi poklicni rudarji.

mining – rudarjenje
Je postopek potrjevanja transakcij in dodajanja blokov v verigo. S tem postopkom nastajo tudi novi Bitcoini in nekateri alternativni kovanci.

mobile wallet – mobilna denarnica
Denarnica za kriptovalute nameščena na mobilni telefon.

Move to Earn


N

network – omrežje
Omrežje se nanaša na vsa vozlišča v omrežju.

NFT (Non Fungible Tokens) – nezamenljivi žetoni
Je tip kriptovalute, ki nima lastnosti zamenljivosti, kar pomeni, da ima vsak žeton svojo vrednost. Primer je znana igra CryptoKitties, kjer lahko uporabniki trgujejo z unikatnimi slikami mačk, za ustrezne žetone.

no-coiner – oseba brez kovancev
Je oseba, ki v svojem portfoliju nima kriptovalut in je prepričana, da bojo propadle.

node – vozlišče
Najbolj osnovna enota tehnologije veriženja blokov.


O

overbought – prekupljeno
Prekupljeno je kadar vse več investitorjev kupuje določeno kriptovaluto in cena v daljšem časovnem obdobju narašča.

oversold – preprodano
Prekupljeno je kadar vse več investitorjev prodaja določeno kriptovaluto in cena v daljšem časovnem obdobju pada.


P

paper wallet – papirna denarnica
Fizični dokument, ki vsebuje privatni ključ.

Play to Earn

PoS (Proof of Stake) – dokaz o lastništvu
Oseba, lahko rudari ali potrdi transakcije, glede na število kovancev, ki jih drži.

PoW (Proof of Work) – dokaz o delu
Gre za reševanje zahtevnih matematičnih ugank, v verigi blokov, ki preverjajo in ustvarjajo nove bloke.

portfolio – portfelj
Skupek kriptovalut in kripto sredstev v lasti posameznika, finančne institucije, sklada ali podjetja.

private key – privatni ključ
Zaporedje črk in števik, ki omogoča dostop do kriptovalut in upravljanje z njimi. Privatni ključ, si lahko predstavljate kot geslo. Potrebujete ga, da odklenete kriptovalute.

public key – javni ključ
Je niz alfanumeričnih znakov, ki nam omogoča pošiljanje ali prejemanje določene kriptovalute. Javni ključ si lahko predstavljate kot email naslov. Kdorkoli, vam lahko pošlje kovance.

public ledger – javna knjiga
Se uporablja kot javna knjiga, ki ohranja identiteto vseh udeležencev v anonimni obliki, njihovem stanju o kriptovalutah in zgodovino vseh transakcij.


Q


R


S

satoshi (sats) – sats
Najmanjša enota Bitcoina. 1BTC = 1000000000 sat.

shitcoin – shitcoin
Kovanec brez potencialne vrednosti in uporabe.

short – kratka pozicija
Short ali kratko pozicijo odpremo, kadar pričakujemo, da bo cena kriptovalute padla in bomo kupili po nižji ceni.

smart contract – pametna pogodba
Je računalniški protokol namenjen olajšanju, preverjanju ali uveljavljanju pogodb v verigi blokov, brez posrednikov.

stablecoin – stabilni kovanec
Je stabilni kovanec z majhnim nihanjem v ceni. Vezan je na določeno fiat valuto, zlato ali kriptovalute.

STO (Security Token Offering) – prodaja varnostnih žetonov
Je javna prodaja žetonov, kjer se prodajajo tokenizirani digitalni vrednostni papirji.


T

testnet – testna mreža
Alternativa verigi blokov, na kateri lahko razvijalci preizkušajo.

TGE – Token Generation Event – dogodek generiranja žetonov

token – žeton
Digitalna enota, zasnovana za uporabnost, ki omogoča dostop in uporabo večjega kripto ekonomskega sistema.

total supply – celotna zaloga
Celotna zaloga kovancev, ki je trenutno v obtoku.


U


V

Vitalik Buterin – Vitalik Buterin
Je ustanovitelj druge največje kriptoalute Ethereum.


W

web2

web3

wei – wei
Najmanjša enota Ethereuma. 1ETH = 1000000000000000000 wei.

whale – kit
To so vlagatelji z ogromnomi količinami kriptovalut, se posebej tisti, ki lahko s svojo količino manipulirajo na trgu.

whitelist – beli list
Seznam zainterisiranih udeležencev, ki so se prijavili na začetno ponudbo kovancev.

whitepaper – bela knjiga
Dokument, ki vlagateljem pove, kdo je v ekipi, tehnične informacije o konceptu, ključne informacije o žetonu, načrt o izvedbi in uspehu.

X

Y

yield farming
Omogoča zaslužek od obresti, z vlaganjem kriptovalut v trg decentraliziranih financ.

Z

Opozorilo o tveganju pri investiranju v kriptovalute!

 
Investiranje v kriptovalute ima velike potencialne nagrade, vendar tudi visoko tveganje. Preden investirate, se morate zavedati tveganj in biti pripravljeni jih sprejeti. Ne investirajte denarja, ki ga ne morete izgubiti. Informacije na spletni strani Kriptoban.si so namenjene izključno izobraževalnim namenom in niso ponudba za nakup ali prodajo kriptovalut.
Kriptoban.si ne nudi svetovanja pri investiranju in ne daje priporočil za nakup ali prodajo kriptovalut.
Pretekli uspehi niso nujno pokazatelj prihodnjih rezultatov. Investiranje zahteva znanje in potrpežljivost.